Aktuality 2022

 • Ve firmě Protipožární bezpečnostní systémy Karlovice jsme realizovali datové propojení výrobních hal a administrativní budovy optikou
 • Nainstalovali jsme novou IP kameru AXIS ve firmě Moravskoslezská centrální dráha v Ostravě
 • Vytvořili jsme dva nové virtuální servery na VMware pro realizaci upgrade ERP systému
  Syteline 10 v Krnovských opravnách a strojírnách
 • V Krnovských opravnách a strojírnách jsme vyměnili firewall za FortiGate nové generace
 • Realizovali jsme datové propojení optikou z KOS na základnu sboru dobrovolných hasičů,
  kde jsme zároveň zajistili pokrytí WiFi signálem 

Aktuality 2021

 • Do Krnovských opraven a strojíren jsme dodali nové servery v clusteru a centrální switch
  pro vytvoření kvalitní serverové infrastruktury, která nyní umožní upgrade ERP systému
  na novou verzi
 • V Krnovských opravnách a strojírnách jsme realizovali chráničku nového optického spoje podél rekonstruovaných kolejí
 • Ve střední škole v městě Albrechticích jsme nainstalovali nové WiFi AP přípojné pro pokrytí budovy odborného výcviku WiFi signálem
 • Ve firmě Protipožární bezpečnostní systémy v Karlovicích jsme dodali rack, firewall a switch
  a nakonfigurovali jsme zde datové komunikace a správu sítě

Aktuality 2020

 • Realizovali jsme opravu kamerového systému s dodáním nové kamery AXIS
  ve firmě Moravskoslezská centrální dráha v Ostravě
 • Získali jsme aktuální certifikát pro instalaci a opravy zabezpečovacích zařízení řady
  Jablotron 100+
 • Nainstalovali jsme optický datový spoj v hale expedice ve firmě Iktus Zátor
 • Sestavili jsme a dodali prachotěsný rozvaděč pro terminál odvádění práce do KOS
 • Sestavili jsme a dodali 3D tiskárnu Průša MK3S do KOS
 • V Dětském domově a Školní jídelně v Lichnově jsme nainstalovali optický datový spoj
  mezi budovami
 • Dodali jsme nové terminály pro odvádění práce do Krnovských opraven a strojíren

Aktuality 2019

 • Realizovali jsme modernizaci WiFi sítě v Dětském domově a Školní jídelně v Lichnově
 • Rozšířili jsme strukturovanou kabeláž v rámci sídla firmy KOS a ITeuro v Ostravě
 • Propojili jsme optikou budovu HTO s budovou vrátnice v KOS
 • Nainstalovali jsme zálohovací systém důležitých stanic v Dětském domově a Školní jídelně
  v Lichnově a také ve Střední odborné škole a Základní škole, Město Albrechtice
 • Provedli jsme vytvoření nového virtuálního serveru pro upgrade nové verze serveru AutoDesk Vault v Krnovských opravnách a strojírnách

Aktuality 2018

 • V Dětském domově a Školní jídelně v Lichnově jsme zabezpečili počítačovou síť novým Next Generation firewallem
 • Provedli jsme opravu  a údržbu zabezpečovacích zařízení v místních závodech LČR
 • Získali jsme nový certifikát na instalaci a opravy zabezpečovacích zařízení JABLOTRON
 • Získali jsme nové osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
 • Převedli jsme stávající poštovní server na Exchange 365 server v cloudu v Dětském domově
  a Školní jídelně v Lichnově
 • Převedli jsme stávající poštovní server na Exchange 365 server v cloudu ve Střední odborné škole a Základní škole, Město Albrechtice
 • Dodali jsme a zprovoznili sekundární NAS pro zálohování virtuálních serverů v KOS
 • Nainstalovali jsme optický spoj na kruhovku DOM v KOS
 • Na kolovce jsme připojili LIS MAE, MAR, magnetku a vyvažovačku optickými spoji k síti v KOS
 • Nainstalovali jsme kamerový systém v baru inn. v Ostravě
 • Rozšířili jsme datovou strukturovanou kabeláž s elektrorozvody v překladatelské
  agentuře Slůně v Ostravě
 • Napojili jsme terminály hlavní jídelny a jídelny DOM v KOS do sítě na nový virtuální server
  se systémem pro objednávání obědů
 • Na střední odborné škole v Městě Albrechticích jsme dodali a nainstalovali nový server HP
  pro informační systém SAS
 • Napojili jsme optikou novou halu kolovky v KOS a rozšířili jsme zde datovou kabeláž

Aktuality 2017

 • Rozšířili jsme napojení datové kabeláže nové vrátnice budovy Drahstav v KOS
 • Ve firmě Krnovská škrobárna, spol. s r.o. jsme nakonfigurovali síťovou multifunkci Kyocera
  pro skenování do emailů a do sdílených složek pro jednotlivé uživatele
 • Napojili jsme optikou tester nárazníků v průmyslové hale v KOS
 • V KOS jsme nainstalovali nový server pro filtraci příchozí emailové pošty
 • Navýšili jsme kapacitu diskového pole virtuálních serverů clusteru v KOS

Aktuality 2016

 • V Ostravě na Hollarové ul. jsme dodali a nainstalovali nový server IBM pro KOS s novým operačním systémem a systémem Millestone pro nahrávání kamerových záznamů
 • Ve firmě Krnovská škrobárna spol. s r.o. jsme vybudovali novou optickou páteřní trasu a rozšířili jsme metalickou datovou kabeláž s přepojením na nové switche HP
 • Ve firmě Krnovská škrobárna spol. s r.o. jsme dodali a nainstalovali nový server HP pro nasazení nového ERP systému
 • Rozšířili jsme datovou síť na technologii KOS
 • Napojili jsme pece v kovárně KOS optikou na LAN
 • Fyzicky jsme oddělili datovou a dohledovou síť v KOS

Aktuality 2015

 • Posílili jsme optické páteřní trasy počítačové sítě v KOS na 10GB rychlost
 • Převedli jsme všechny servery v KOS na nový hardware IBM s virtualizační platformou VMware
 • Nahradili jsme switche v KOS za nové L2/L3 Brocade
 • Nahradili jsme switche ve firmě Iktus, spol. s r.o. za nové L2 Brocade

Aktuality 2014

 • Pro zkvalitnění realizací optických sítí jsme zakoupili kvalitní japonskou svářečku optiky - Fujikura FSM 12S
 • V konstrukci firmy KOS jsme nainstalovali a připravili k provozu IBM server VAULT
 • Napojili jsme řízení výměníku tepla v KOS na LAN optikou
 • Vybudovali jsem datovou síť v kanceláři jídelny KOS
 • Vyměnili jsme nový poštovní server Kerio Connect v Krnovské škrobárně, spol s.r.o.
 • Nainstalovali jsme firewall nové generace do firmy Krnovské opravny a strojírny, spol. s r.o.

Aktuality 2013

 • Zřízení datové přípojky pro instalatéry KOS
 • V Krnovských opravnách a strojírnách, spol. s r.o. jsme realizovali přemístění páskového zálohovacího robota prostřednictvím optické SAN sítě na dislokovanou budovu
 • Ve firmě Iktus, s.r.o. jsme zhotovili optickou páteřní síť v hale "C" včetně datového napojení
  CNC stroje
 • Nainstalovali jsme zálohovací systém NAS QNAP v Krnovských škrobárnách, spol. s r.o.
 • V dubnu jsme realizovali v nově rekonstruovaném patře budovy firmy MSCD strukturovanou kabeláž včetně mezipatrového propojení optikou, tel. vedením a interkomem
 • Napojili jsme ultrazvukový měřič pnutí v Krnovských opravnách a strojírnách, spol. s r.o. optickým kabelem do LAN
 • Nainstalovali jsme zálohovací serverový systém na bázi NAS QNAP ve Střední škole zemědělství a služeb v Městě Albrechticích
 • V lednu jsme nainstalovali ve firmě Krnovské opravny a strojírny, spol. s r.o. zařízení
  pro přenos telefonních hovorů po optické lince na středisko DOM

Aktuality 2012

 • Realizovali jsme zabezpečovací systém Jablotron v Krnovské pobočce Povodí Odry
 • V Zemědělské farmě Rusín jsme nainstalovali kamerový systém AXIS
 • Získali jsmé nové certifikáty pro zabezpečovací systémy Jablotron 80 a Jablotron 100
 • Horizontální fréza firmy KOS připojena do LAN optikou
 • Ve firmě Krnovské opravny a strojírny, spol. s r.o. jsme připojili do LAN nový svářecí robot
 • V březnu jsme nainstalovali ve firmě Krnovské opravny a strojírny, spol. s r.o. souborový server Windows 2008 a převedli jsme na něj dokumenty z původního systému Novell NetWare
 • Realizovali jsme převedení dosluhujících Windows serverů na nový server DELL s upgradem síťového operačního systému ve Střední škole zemědělství a služeb v Městě Albrechticích
 • Naše firma dokončila v lednu připojení moderního řezacího laseru do LAN sítě ve firmě Krnovské opravny  a strojírny, spol. s r.o.


Aktuality 2011

 • Naše firma obdržela v říjnu nový certifikát pro instalace strukturovaných a optických kabeláží Panduit, Belden.
 • Obdrželi jsme certifikát pro instalace zabezpečovacích systémů Jablotron


KOS Trading, a.s., Stará Ježnická 1556/1, Pod Bezručovým vrchem, PSČ 794 01, Krnov / IČ: 60793562
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1059.
www.kostrading.cz / telefon: +420 554 616 423
e-mail: kost@kostrading.cz

Ocrhana osobních údajů - GDPR

STŘEDISKO IT / STŘEDISKO VOZY

eDesign - tvorba www stránek